GRAND PRIX UKRAINE
Friends Cup
Stryi  24-26 September  2021
Invitation
Registration form
N
Name
Nation
FEMA
Model
Engine
1
Andrii Yakymiv
UKR
1622
Kapu
Kapu
2
Serhii Kovalchuk
UKR
1262
Kapu
Kapu
3
Viktor Lysenko
UKR
327
Lysenko
Kapu
4
Ihor Gydik
UKR
1825
Gydik
Kapu
5
Serhii Kovalchuk
UKR
1293
Kapu
Kapu
Class 1
Class 2
N
Name
Nation
FEMA
Model
Engine
1
Serhii Khasanov
UKR
1703
Khasanov
NR
2
Taras Priadka
UKR
1335
Priadka
NR
3
Andrii Smolnykov
UKR
1617
Smolnykov
NR-Smoln.
4
Augustyn Wegera
POL
1706
Wegera
NR
5
Viktor Vasylenko
UKR
1509
Vasylenko
NR
6
Andrii Yakymiv
UKR
1566
Yakymiv
NR
7
Serhii Khasanov
UKR
2124
Khasanov
NR
8
Andrii Smolnykov
UKR
1721
Smolnykov
NR-Smoln
Class 3b
Class 3
N
Name
Nation
FEMA
Model
Engine
1
Ihor Safiyanyk
UKR
2119
Safiyanyk
NR
2
Anatoliy Zdebskiy
UKR
2116
Zdebskiy
NR
3
Roman Shundarevskiy
UKR
2115
Shundarevskiy
NR
4
Dmytro Bilyk
UKR
1570
Bilyk
NR
5
Oleh Mydzhyn
UKR

Mydzhyn
NR


Class 4
N
Name
Nation
FEMA
Model
Engine
1
Tadeusz Koronka
POL
1922
Koronka
Picco
2
Piotr Jopek
POL
996
Jopek
Picco
3
Serhii Senchenko
UKR
1578
Senchenko S.
Picco
4
Yuri Lysak
UKR
1569
Lysak
Picco
5
Oleksandr Senchenko
UKR
1577
Senchenko
Picco
6
Andrii Sukhin
UKR
1445
Izvorov
Picco
7
Piotr Jopek
POL
997
Jopek
Picco


Class 5
N
Name
Nation
FEMA
Model
Engine
1
Andrii Abramyk
UKR
1709
Abramyk
NR
2
Volodymyr Tomilov
UKR
1472
Tomilov
NR
3
Augustyn Wegera
POL
1282
Wegera
NR
4
Oleksandr Soroka
UKR
1399
Aksimov
NR
5
Valerii Vagin
UKR
1402
NSC
Picco
6
Serhii Tsybanov
UKR
1228
Lysak
NR
N
Name
Nation
FEMA
Model
Engine
1
Volodymyr Smolnikov
UKR
1665
Smolnikov
Profi
2
Andrii Abramyk
UKR
1584
Abramyk
Abramyuk
3
Ihor Safiyanyk
UKR
1831
Smolnikov
Profi
4
Andrii Smolnykov
UKR
2122
Smoln.
Profi
5
Valerii Atovka
UKR
1227
Atovka
Atovka
6
Yevhenii Krachun
UKR
1701
Krachun
NR
7
Volodymyr Smolnikov
UKR
1663
Smolnikov
Profi
8
Valerii Atovka
UKR
1242
Atovka
Atovka