GRAND PRIX UKRAINE
Friends Cup
Stryi, 5-7 October, 2018
Invitation
Registration form
N
Name
Nation
FEMA
Model
Engine
1
Andrii Yakymiv
Ukr
1622
Kapu
Kapu
2
Serhiy Kovalchuk
Ukr
1262
Kapu
Kapu
3
Viktor Lysenko
Ukr
327
Lysenko
Kapu
4
Serhiy Kovalchuk
Ukr
1293
Kapu
Kapu
Class 1
N
Name
Nation
FEMA
Model
Engine
1
Volodymyr Smolnikov
Ukr
1663
Smolnikov
Profi
2
Andriy Abramyk
Ukr
1558
Abramyk
Abramyk
3
Valeriy Atovka
Ukr
1227
Atovka
Atovka
4
Svitozar Fur
Ukr
636
Atovka
STL
5
Volodymyr Dombrovskiy
Ukr
1832
Dombrovskiy
NR-Smoln.
6
Evhenii Krachum
Ukr
1784
Krachun
NR
7
Volodymyr Smolnikov
Ukr
1665
Smolnikov
Profi
8
Valeriy Atovka
Ukr
1242
Atovka
Atovka
Class 2
N
Name
Nation
FEMA
Model
Engine
1
Andrii Yakymiv
Ukr
1566
Yakymiv
NR
2
Serhiy Khasanov
Ukr
1703
Khasanov
NR
3
Andrii Smolnykov
Ukr
1721
Smolnykov
NR-Smolnykov
4
Gabor Peto
Hun
1823
Gal
NR
5
Viktor Vasylenko
Ukr
1509
Vasylenko
NR
6
Serhiy Khasanov
Ukr
1720
Smolnykov
NR-Smolnykov
7
Andrii Smolnykov
Ukr
1617
Smolnykov
NR-Smolnykov


Class 3b
N
Name
Nation
FEMA
Model
Engine
1
Oleksandr Soroka
Ukr
1399
Aksimov
NR
2
Serhiy Tsybanov
Ukr
1228
Lysak
NR
3
Viktor Vasylenko
Ukr
1657
Vasylenko
NR
4
Valerii Vagin
Ukr
1221
Aksimov
NR
5
Gabor Peto
Hun
1278
Vasilenko
STL
6
Volodymyr Tomilov
Ukr
1472
Tomilov
NR
7
Andriy Abramyk
Ukr
1709
Abramyk
NR
8
Leonid Dvornitski
Ukr
1478
Dvornitski
NR
9
Valerii Vagin
Ukr
1402
NSC
Picco


Class 3
N
Name
Nation
FEMA
Model
Engine
1
Taras Priadka
Ukr
1581
Priadka
NR
2
Dmytro Bilyk
Ukr
1570
Bilyk
NR
3
Raimondas Kochanauskas
Lit
1417
RaiKo
NR
4
Ihor Safiyanyk
Ukr
1333
STL
NR
5
Gabor Peto
Hun
1321
Peto
RB
6
Nikolai Kubasov
Rus
1431
Kubasov
STL
7
Dmytro Bilyk
Ukr
1576
Bilyk
NR
8
Nikolai Kubasov
Rus
1381
Kubasov
NR
Class 4
N
Name
Nation
FEMA
Model
Engine
1
Dieter Hecht
Ger
1409
Picco
ED-8 Strobel
2
Serhiy Senchenko
Ukr
1578
Senchenko
Picco
3
Yurii Lysak
Ukr
1569
Lysak
Picco
4
Raivo Rahni
Est
1591
Picco
Picco
5
Oleksandr Senchenko
Ukr
1577
Senchenko
Picco
6
Yurii Lysak
Ukr
1336
Lysak
Picco
Class 5